Nabízím návrh a zpracování projektu stavby

Na výsledný návrh se dívám jako na harmonický průnik tří pohledů:

  • vaše přání, preference, zde je cílem zjistit jak budete prostor používat, jak bude fungovat.
  • možnosti daného místa, jeho okolí, limity, o jaké řešení si místo samo řiká.
  • vlastní cit a zkušenosti, kterými se snažím o dosažení čistého funkčního jednoduchého řešení, kde forma(výsledný návrh) je odrazem funkčních požadavků a možností dané situace.

Návrhy i projekty kreslím ve stejném programu ve kterém vzniká prostorový model. Výstupem jsou perspektivní pohledy ze kterých si lze udělat dobrou představu o navrženém řešení.
V sekci Referenční stavby uvádím především ty stavby, které mou práci co nejlépe vystihují.

Při tvorbě zahrady a okolí domu doporučuju navštívit stránky Jaroslava Svobody - www.ekozahrady.cz.

Zpracování projektu pro stavební úřad

Zhotovení kompletní projektové dokumentace v rozsahu pro stavební úřad.

Kreslím také pro projekční a stavební firmu IPP – ing. Petr Pelouch – Hradec Králové,
Spolupracuji s - Ing. Miroslav Čermák – Vysoké Mýto, www.udrzitelne-projekty.cz.
Doporučuji také - Ing.arch. Barbora Šedová - Vysoké Mýto, www.barboraa.cz.
Předchozí praxe 2007 – 2010 – ing. Arnošt Suske – Rychnov nad Kněžnou,
Vzdělání – ČVUT fakulta Stavební, obor - projektování pozemních staveb a konstrukcí

Obsah PD se řídí platnou legislativou. Nezbývá než si přát, aby došlo ke slibovanému zjednodušení.
Snažím se co nejvíc času věnovat návrhu, vhodné volbě materiálů a skladeb, to je nejpřínosnější.

Součinnost při získání potřebných vyjádření a posudků

Část posudků a vyjádření obvykle zajišťuju sám, např. existenci sítí, požární zprávu, statiku ...
Část si zajišťuje stavebník, např. měření radonu apod., kontakty poskytnu.

Doporučuji jednoduché rámové dřevostavby

Cenou, náročností výstavby, a užitnými tepelně technickými vlastnostmi, se jedná o výhodné řešení.
Uplatní se také jako přístavba, rozšiřující obytný prostor, stávající vesnické výstavby.


Navigace